Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.


石川县 酒店

作为日本名园之一的“兼六园”是石川县的代表性旅游景点。周围还有国内屈指可数美术馆入馆人数最多的“金泽21世纪美术馆”。石川县中心部的金泽市内,还有金泽城、武家屋敷、茶屋街等保留着古老美好时代的风貌,拍照也很上镜!要说美食,日本海的新鲜海产就不用说了,当地产的高级蔬菜“加贺蔬菜”也很有名;特产中则推荐手艺人制作的“加贺友禅”、“轮岛涂”等传统工艺。

Good Rating10.0
Family Cottage Notoie

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
DAIMARUAN

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
Yamanaka Onsen HANAMURASAKI

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
辻屋花乃庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
蟋蟀楼

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
三井花园饭店金泽

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
Kanazawa Guest House Nagonde

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
森本

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
Kanazawa Hakuchoro Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
百乐庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
由屋Ruru犀犀

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
翠湖酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
Nebuta Onsen Kaiyu Notonosho

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
旅亭 万叶

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
库木金泽-THE SHARE酒店 -

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
汤之出

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
The inn associated with Izumi Kyoka 'Matsusaki'

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
Hotel Trend KanazawaEkimae

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
旅馆 桥本屋

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
Off

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
汤之国天祥

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
TRUSTY 酒店 金泽香林坊

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
百乐庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Kissho Yamanaka

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
八鹏酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Hatori

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
度假村 能登千里滨

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Motoyu Ishiya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
威斯特酒店 金泽

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚