Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.


鹿儿岛县 酒店

鹿儿岛的象征“樱岛”是一座直到现在还会定期小规模爆发的活火山,除此之外还有“雾岛山”和“口永良部岛”等火山,也因为这样鹿儿岛里诞生了几座温泉。躺在沙滩上,身上覆盖着被温泉温热过后的沙子的“指宿砂浴温泉”,和出水市稀有的足元涌出温泉(不接触空气从脚下涌出的高级温泉)等,这里拥有多处连温泉专家都会满意的名汤。世界遗产的“屋久岛”也在鹿儿岛县里。

Good Rating10.0
民宿nicoichi

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
一心

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
笠沙惠比寿

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
月见庄旅馆

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
二人静

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
Cottage Morinokokage

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
旅馆 玉之汤

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
竹千代 雾岛别邸

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
Tashiro Annex

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
屋久岛JR酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
Richmond Hotel kagoshima-tenmonkan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
SOLARIA NISHITETSU HOTEL KAGOSHIMA

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
奄美山羊岛酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
Ryokojin Sanso

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
Richmond Hotel Kagoshima-kinseicho

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
Youyu-an

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
Kusunoki荘

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
异人馆

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
大黑度假酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
雾岛Miyama酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
满天

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Ryokan Satsuma no sato

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
鹿儿岛丝绸酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Pension Nanohanakan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Tarumizu Bayside Hotel Azalea

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Hotel Hokke Club Kagoshima

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
新奄美酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
Version House

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
松苑

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚