Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.


埼玉县 酒店

这里有许多在日本动漫里非常有名的景点,像是“春日部市”、“鹫宫神社”等。县内有成片江户风的街景,在“川越”到处是复古的点心店,还有即使在海外铁道迷中也很受欢迎的“铁道博物馆”,风水宝地“三峯神社”等等。春日部市还有世界最大的地下排水渠“首都圈外郭放水路”,在地下如同神殿般延展,在拍照效果超赞,近年人气高涨。埼玉县位于东京相邻的位置,前行非常方便。

Good Rating7.6
松井商务酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.6
彩之森乡村俱乐部酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Yanagiya Ryokan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
MaRRoaD Inn Kumagaya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.8
新Neo酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

PICA秩父

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
川越王子大饭店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
三光酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
AB酒店深谷

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
HOTEL HOUSEN SOKA (Saitama prefecture)

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
白冈格林柯尔酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

彩虹的家(女生专用)

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.6
金大使熊谷酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
四季之汤温泉酒店(Heritage Resorts)

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
简保之宿寄居

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
E酒店蕨

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.8
川越第一酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.2
上尾东武酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
鹤岛城市旅馆

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.2
熊谷皇家酒店铃木

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.8
Persimmon酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
PIOLAND HOTEL

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
武藏野辉煌酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.2
所泽第一酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.6
露樱酒店 秩父店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
小鹿庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
埼玉格兰特酒店本庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.6
露樱GRANTIA 羽生SPA RESORT店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Wadoh

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
Palace Hotel Omiya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚