Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.


鸟取县 酒店

可以骑骆驼散步的、日本最大的沙丘“鸟取沙丘”就位于鸟取县。这里是“名侦探柯南”的作者青山刚昌、“鬼太郎”的作者水木茂的出身县,作为纪念还建成了博物馆。在距离米子鬼太郎机场不远的境港商店街“水木茂道路”上,约800米长的街道立着174座妖怪的铜像。县内有名的三朝温泉地内有许多一日游温泉设施,温泉巡礼也不亦乐乎。

从人气景点搜寻
鸟取县的温泉
Good Rating9.8
Kansuitei Kozeniya Gensuitei (Older)

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.8
观水亭小钱屋 白水馆碧水亭

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
Auberge天空

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.6
大山湖酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
汤喜望白扇

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
息亭菊万

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.2
松月

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
Kasuitei

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
koinoyu

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
皆生Tsuruya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
皆生菊乃家

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
御宿 野乃

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
味觉的客栈 山田屋

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
Shofuso Ryokan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
清流庄

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
国民宿舍 大山 View Heights

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
Togo Onsen Kosenkaku Yojokan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Bokoro

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Misasa Onsen Syunsai No Yado Iwayu

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Tottori City Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
THE BEEHIVE

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Kaike Seaside Hotel Umi No Shiki

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
皆生酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
桥津屋

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Seaside Uradome

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
Super Hotel Tottori-Eki Kitaguchi

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚