Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.


富山县 酒店

说到富山县内的名胜,就数海拔3000米级别的群山相连的山岳观光路线“立山黑部阿尔卑斯山脉路线”了。在这条山脉之上有着日本最大的水坝“黑部大坝”,近距离向下俯视泄洪场景非常震撼人心!此外,这里有许多尝过就难忘的海鲜美味,仅在县内才能捕获的梦幻般的“白虾”,油脂香气四溢的鰤鱼,作为下酒菜再合适不过的“荧光鱿”等等。这里还有据说是世界上最美的星巴克,还有被吉尼斯世界纪录认证的“世界上最长的长椅”。

Good Rating9.0
Baden明日

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

祥园酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
立山高原酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
HOTEL ROUTE INN 高冈站前

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
汤神子

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
福冈城镇酒店 Amyu

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
hotel granmirage

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
Toyama Chitetsu Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
Mikurigaike-onsen

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.0
田中屋

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating6.6
稻穗酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
东急富山卓越大饭店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.0
Hotel Route-Inn Toyama Ekimae

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
Feel Unazuki

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Daibutsu Ryokan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.4
Six outdoor baths. Hotel Ogawa

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating9.4
Tateyama Yoshimine Hot Spring Tateyama Green Park Yoshimine

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.4
富山 Town Hotel

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.2
滑川天空酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating10.0
雅乐俱

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
北陆健康中心 Arapia

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
露樱酒店 富山交流道口店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
OARKS CANAL PARK HOTEL TOYAMA

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.6
喜泉绿色酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
普莱姆富山酒店

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.2
Hotel Kurobe

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.0
Super Hotel Takaoka Ekinan

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Suigetsurou Hotel Tonami

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating8.8
延乐

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚

Good Rating7.8
Ganso Niemonya

1间客房 / 成人 2, 儿童 0

1晚